Wat is EMDR?

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is een therapie voor mensen die last blijven houden van ingrijpende gebeurtenissen. Soms in de vorm van schrikreacties, nachtmerries, herbelevingen, flashbacks of het vermijden van situaties.

Ook gevoelens van somberheid, schaamte, angst, verdriet, schuld of boosheid kunnen het gevolg zijn van deze schokkende ervaringen.

EMDR helpt om de herinneringen te verwerken. Je klachten kunnen verminderen of verdwijnen.
 

Hoe werkt EMDR?

EMDR werkt vaak snel. Het is ook een intensieve therapie. Meestal werk ik als volgt: 

  • Ik vraag je terug te denken aan de gebeurtenis en aan de beelden, gedachten en gevoelens die erbij horen. Je volgt gewoon wat er in je opkomt.

  • Via de koptelefoon krijg je afwisselend links en rechts zachte klikjes te horen. Hierdoor wordt de communicatie tussen je hersendelen verbeterd. Er gebeurt net zoiets als wanneer je droomt.

  • Je verwerkt in hoog tempo wat je hebt meegemaakt. Het stelt je in staat je probleem zelf op te lossen.

Een cliënt schreef na één sessie:

Het gaat bijzonder goed met me. Ik zie mijn kind nu met heel andere ogen. We hebben beiden niet het beladen gevoel meer als we elkaar zien (super)

EMDR Contra Indicaties

Contra-indicaties voor het toepassen van EMDR zijn sommige ernstige psychiatrische stoornissen, epilepsie of het gebruik van middelen waardoor de emotie te veel wordt gedempt.