Jouw gegevens

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO (Wet op de Geneeskundige BehandelOvereenkomst).

Je dossier bevat aantekeningen over je gezondheid en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. In je dossier neem ik gegevens op die voor je behandeling noodzakelijk zijn. En gegevens die ik - na je expliciete toestemming - heb opgevraagd bij een zorgverlener zoals je huisarts.

Ik doe mijn uiterste best om je privacy te waarborgen. Dit betekent dat ik: 

 • zorgvuldig om ga met je persoonlijke en medische gegevens;

 • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens.

Mijn beroepsgeheim

Als behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in je dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit je dossier kan ik voor de volgende doelen gebruiken:

 • Om andere zorgverleners te informeren.
  Bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.

 • Bespreken van je situatie – anoniem – met collega’s tijdens intercollegiale toetsing.

 • Een klein deel van de gegevens gebruik ik voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan informeer ik je vooraf en vraag je toestemming.

Je gegevens in het cliëntendossier blijven - zoals de wet op de behandelovereenkomst vereist - 15 jaar bewaard.

Privacy op je nota

Op je nota staan alleen gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden zodat je de nota kan declareren: 

 • je naam, adres en woonplaats;

 • je geboortedatum;

 • de datum van je behandeling;

 • een gecodeerde omschrijving van je behandeling:
  op je nota staat ‘psychosociale therapie code 24503’;

 • de kosten van het consult.

Tot slot

Ik kan mij goed voorstellen dat je nog vragen hebt over dit onderwerp. Stel ze gerust want het is belangrijk dat je je veilig voelt tijdens onze sessies.