Wat betaal je?

Tarief persoonlijk consult

Mijn tarief is € 61 per consult bij één persoon (inclusief BTW). Een consult duurt 1-1,5 uur. Ook de intake - de eerste volledige sessie in mijn praktijk - is een consult. Bij een groepsconsult (2 of meer personen) geldt het tarief per persoon. Betalen kan contant of per bank. Ik heb geen PIN-automaat. 

Telefonisch of E-mail consult

Gedurende een therapie kun je me altijd bellen of e-mailen met een korte vraag. Dat is gratis. Bij een langer telefoongesprek of uitgebreide e-mail breng ik een beperkt consult in rekening.  Hiervoor geldt een tarief van € 25 per consult (inclusief BTW). Ik geef dat tijdig aan. 
 

Wordt er iets vergoed?

Coaching

Coaching valt buiten de vergoeding van de zorgverzekeraars.

Therapie

Bij geen enkele zorgverzekering valt Gestalttherapie onder de vergoedingen uit het basispakket. Mogelijk kom je in aanmerking voor een vergoeding indien je:

  • een aanvullende verzekering hebt afgesloten

  • die verzekering ook geldt voor alternatieve geneeswijzen

  • nog niet het maximum bedrag voor therapie hebt bereikt

Je dient altijd je polis te raadplegen of contact op te nemen met je verzekeraar.

Lidmaatschap NBGT en RBNG/TBNG

Bij een aantal zorgverzekeringen maakt het verschil of de therapeut aangesloten is bij één van de bovenstaande instanties. Ik ben aangesloten bij beiden. Mijn licentienummer voor de RBNG/TBNG is 801013RR.

Doordat ik ben aangesloten bij de NBGT en een erkende HBO opleiding heb gevolgd sta ik als therapeut in het register van Stichting RBCZ (HBO Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg).
 

Overzicht vergoedingen zorgverzekeraars

Op de website van Zorgwijzer staat een overzicht van de vergoedingen van een aantal zorgverzekeraars. Je kunt deze lijst gebruiken voor een eerste oriëntatie. Als je op de knop hieronder klikt dan opent het overzicht in een nieuw tabblad. (Let op: de informatie per verzekeraar staat wat meer naar onderen op de pagina)

Verder is het verstandig altijd je polis te raadplegen of vooraf contact op te nemen met je zorgverzekeraar.

Heb je nog vragen aan mij over mijn tarieven? Klik dan op de knop hieronder.